Buarth yr ysgol / School yard

Mae buarth yr ysgol yn llithrig iawn bore ac yn ardal rhy eang i raeenu felly os gwelwch yn dda, gofynnwn i blant clybiau brecwast i ddod mewn i’r ysgol DRWY’R BRIF FYNEDFA.
Hefyd, plant 3, 4, 5 a 6 hefyd i ddod drwy’r brif fynedfa pan yn cyrraedd am 8.45 ymlaen. Diolch am eich cyd-weithrediad.
The school yard is extremely slippery this morning and too big of an aera to grit, so we kindly ask that ALL children for Breakfast clubs to please come through the MAIN ENTRANCE. 
Also, Year 3,4,5 and 6 children to come through main entrance when arriving at 8.45 onwards please. Thanks for your co-operation. 
Sent from Outlook for iOS