Streicio Posib / Possible Strike Action

Mae llawer o sylw wedi bod yn y cyfryngau’n ddiweddar ynglyn a rhai undebau athrawon yn datgan streic. Er nad ydym yn gwybod eto a fydd hyn yn effeithio ar yr ysgol hon, gallai olygu cau’r ysgol yn rhannol neu’n llawn i ddisgyblion, felly efallai y byddwch am ddechrau meddwl am drefniadau gofal plant amgen ar gyfer y dyddiau hyn rhag ofn y bydd eu hangen: Dydd Mercher, Chwefror 1af Dydd Mawrth, Chwefror 14eg Dydd Mercher, Mawrth 15fed Dydd Iau, Mawrth 16eg Byddwn yn eich diweddaru am y sefyllfa ac yn rhannu’r trefniadau terfynol gyda chi cyn gynted a phosib.
There has been a lot of media coverage recently regarding some teaching unions declaring strike action. Although we don’t know yet if this will affect this school, it could mean a partial or full closure of the school for pupils, so you may want to start thinking of alternative childcare arrangements for these dates in case they are needed: Wednesday, February 1st Tuesday, February 14th Wednesday, March 15th Thursday, March 16th We will keep you updated on the situation and will share final arrangements with you as soon as possible.