Buddugwyr y Platiau /The Plate Winners

Roedd Mrs Gibson wedi ei phlesio yn arw gyda safon yr holl blatiau!!!  Llongyfarchiadau i bawb!!

Mrs Gibson was very impressed with the standard of the plates. Congratulations to all!!