Blwyddyn 3 a 4

Angen cofio y canlynol fory :-
Gwisgo dillad Addysg Gorfforol a trainers i’r ysgol.
Os yn bosib, gwisgo lliw eich tîm.
Cofio cinio a digon o ddiod. 
Het ac eli haul.

Need to remember these tomorrow please :-
Wear PE kit and trainers to school.
If possible, wear your team’s colour. Remember lunch and plenty of drink. Hat and sun cream.