Bws Caerdydd / Cardiff Bus

Mae’n debygol y byddwn yn ôl yng Nglanrafon yn gynt na’r disgwyl. Ar hyn o bryd ein amser disgwyliedig ydi 3.45pm. Byddwn yn eich diweddaru eto ar ôl stopio am ginio. 🚌🚌🚌
It is likely that we will be back in Glanrafon earlier than expected. At the moment our estimated time of arrival is 3.45pm. We will update you again after stopping for lunch. 🚌🚌🚌