Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd National Eisteddfod 2024

Gweler yr amserlen ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae holl gystadlaethau yr ysgol wedi ei nodi gan *. 
Please see the attached timetable for the National Eisteddfod. All of the school competitions have been noted with a *.