Caeadau Iogwrt Llaeth y Llan / Village Dairy Yogurt Lids

Mae’r ysgol yn casglu caeadau iogwrt Llaeth y Llan yn y gobaith o ennill gwobrau i’r ysgol. Os ydych yn bwyta’r iogwrt hwn a fyddech cystal ag anfon y caeadau (glân!) i’r ysgol os gwelwch yn dda. Fe fydden ni hefyd yn ddiolchgar o unrhyw botiau gweigion (glân!) i’w defnyddio yn y gystadleuaeth ailgylchu’n greadigol.
The school is collecting Llaeth y Llan (Village Dairy) yogurt lids in the hope of winning prizes for school. If you buy this yogurt we would appreciate if you sent the (washed!) lids to school. We would also appreciate any empty (washed!) pots to be used to compete in the creative recycling competition.