Ymgyrch Cancr y Fron / Against Breast Cancer Campaign

Bydd bocs ar gyfer yr ymgyrch uchod yn y cyntedd (wrth brif fynedfa’r ysgol) neu mae Mrs Nia Lloyd Hughes, sy’n gweithio yn yr ysgol, fodlon eu derbyn. Diolch am eich cefnogaeth i’r achos teilwng yma. 
There will be a collection box for this campaign available in the school foyer (front entrance) or Mrs Nia Lloyd-Hughes, who works at the school, is also willing to accept them. Thank you for your support towards this worthy cause.