Caerdydd – Blwyddyn 5 / Cardiff – Year 5

Mae gwybodaeth bwysig wedi ei anfon adref gyda’ch plentyn heddiw parthed y daith i Gaerdydd yr wythnos nesaf. Os nad ydych wedi talu’r balans yn llawn cofiwch fod modd gwneud hynny drwy School Comms. Os nad ydych wedi anfon ffurflen iechyd eich plentyn yn ol mae’n hanfodol eich bod yn gwneud hynny erbyn yfory os gwelwch yn dda. Unrhyw gwestiynau neu bryderon, cysylltwch gyda Mrs Williams – [email protected] Important information regarding the Cardiff trip next week has been sent home with your child today. If you haven’t paid the balance in full yet remember you can do this through School Comms. If you haven’t returned the health certificate yet it is imperative that you do this by tomorrow please. Any questions or concerns, please contact Mrs Williams – [email protected]