DIM MYNEDIAD I’R MAES PARCIO / NO ENTRY TO THE CAR PARK

Cofiwch – mae’r giat gwaelod a’r giat top rwan ar agor a dyma’r ffordd i gael mynediad ar droed i mewn ac oddiar safle’r ysgol os gwelwch yn dda. Nid oes angen i neb gerdded drwy y maes parcio a gofynnwn yn garedig i chi rannu y neges yma efo unrhyw un sy’n anfon neu yn casglu eich plentyn o’r ysgol. Hefyd, hoffwn eich atgoffa mae dim ond ar gyfer y staff mae’r maes parcio a nid ydym yn caniatau rhieni i ddod a car i’r maes parcio – mae hyn yn cynnwys gollwng neu casglu eich plentyn ar gyfer Clybiau bore ac ar ol ysgol hefyd. Os oes gennych fathodyn anabl neu unrhyw amgylchiadau penodol erill, cofiwch gysylltu gyda’r ysgol. 
Diolch yn fawr am eich cyd-weithrediad.

Remember – the bottom gate and the top gate are now open and this is the way to gain access on foot to and from the school site please. No one needs to walk through the car park now and we kindly ask you to share this message with anyone dropping off or collecting your child from school. We would also like to remind you that the car park is for staff only and we do not allow parents to drive into the car park – this includes dropping off or collecting your child from morning and after school clubs as well. If you have a blue badge or have any other specific circumstances, please contact the school. 

Thank you very much for your co-operation.