Caerdydd / Cardiff

Yn anffodus mae Blwyddyn 5 wedi cael eu dal yn ôl yng Nghaerdydd ac fe fyddwn yn hwyrach na’r disgwyl yn cyrraedd adref. Fe wnawn ni gadarnhau’r amser pan fyddwn wedi cychwyn ar y daith gartref. Ymddiheuriadau am hyn. 🚌
Unfortunately, Year 5 have been held back in Cardiff and will be later than anticipated arriving back in Mold. We will confirm the time after setting off on our journey home. Apologies for this. 🚌