Saethyddiaeth adran Iau – Archery – Juniors

Bydd llythyr yn dod adref heddiw i ddeud  pa ddiwrnod bydd eich plentyn yn gwneud y cwrs saethyddiaeth wythnos nesaf – dydd Mawrth neu Iau.
There will be letter coming home with your child today to say which day he /she will be taking part in the archery lessons next week – Tuesday or Thursday.