Calendar Ysgol 2022 School Calendar

Sylweddolwn fod llawer o bethau yn mynd ymlaen yn yr ysgol, a weithiau mae yn anodd cadw fyny efo pob dim. Rydym yn ceisio ein gorau i’ch hysbysu mewn da bryd o weithgareddau’r ysgol. O hyn allan, byddwn yn ceisio diweddaru y calendar sydd ar yr app yn reolaidd ac mae posib i chi gysylltu hwn gyda eich calendar personol.

We realize that there are a lot of things going on at school, and it is sometimes difficult to keep up with everything. We try our best to keep you informed and give you plenty of notice about school’s activities. From now on, we will try to update the calendar on the app regularly and you can link this to your personal calendar.


image.jpg