Cwrs Beicio Blwyddyn 6/Year 6 Bikeability

Mi fydd y cwrs beicio ar gyfer y disgyblion blwyddyn 6 sydd wedi cofrestru yn cychwyn dydd Llun nesaf, Mawrth 14eg. Allwch chi sicrhau fod eich plentyn yn dod a’i f/beic a’i helmed i’r ysgol ar y diwrnod yma neu ar y Gwener (Mawrth 11eg) cynt os gwelwch yn dda. Ni fydd disgyblion yn cael gwneud y cwrs heb helmed. Bydd y beiciau yn cael eu cadw yn y neuadd gyda’r nos yn ystod yr wythnos. Diolch.
Year 6 pupils who have registered for the course will begin their Bikeability training next Monday, March 14th. Can you please ensure that your child brings their bike and helmet to school on this day or the previous Friday (March 11th). Pupils without helmets will not be allowed to participate in the course. The bikes will be kept in the school hall at the end of every day. Diolch.