Canlyniad y raffl – raffle results

Llongyfarchiadau i’r canlynol ar ennill gwobrau yn raffl  ddiweddar y Ffrindiau:
Congratulations to the following for winning prizes in the Ffrindiau raffle recently: 

£50 Amazon voucher – Ava & Jason Reeves

£25 Amazon voucher – Martha Baglin

Mati & Meg voucher – Madi Gilkes

Spoons & Forks voucher – Elysia

Spavens voucher – Ailsa Knight & family

Olive Tree voucher – Kitty & Idris Mallen

Mold Bookshop voucher – Seren, Enfys & Oshy Norton

Da yw cael dweud bod £808 wedi’i godi hyd yma – diolch o galon i bawb am eu cefnogaeth hael.
It’s good to note that £808 has been raised so far – many thanks to everyone for their generous support.