Hwyl Fawr Blwyddyn 6

Roedden ni i gyd yn emosiynol iawn yn ffarwelio gyda Blwyddyn 6 ddoe! Dyma’r fidio a greuwyd i’r disgyblion gan na chawsant y dathliadau arferol eleni. Bu sypreis bach dydd Mercher hefyd! 🍦
It was an emotional farewell to Year 6 yesterday! This is the video that was created for the pupils as they weren’t able to celebrate in the usual way this year. They also had a treat on Wednesday! 🍦
Image.jpeg
Image.jpeg
Image.jpeg
Image.jpeg