Canlyniadau Celf, Dylunio a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn 2024

Llongyfarchiadau enfawr i ddisgyblion Ysgol Glanrafon am ddod i’r brig yng nghystadlaethau Celf, Dylunio a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn. Llongyfarchiadau i bawb.

Congratulations to pupils from Ysgol Glanrafon whom have been successful in the Arts, Design and Technology Urdd Competitions for the Maldwyn National Eisteddfod. A huge congratulations to all.