Canlyniadau Celf, Dylunio a Thechnoleg yr Urdd

Llongyfarchiadau enfawr i ddisgyblion Ysgol Glanrafon am ddod i’r brig yng nghystadlaethau Celf, Dylunio a Thechnoleg Rhanbarth Fflint a Wrecsam. Roedd seremoni wobrwyo arbennig neithiwr ble gafodd y disgyblion y cyfle i dderbyn eu tystysgrifau. Llongyfarchiadau i bawb.
Congratulations to pupils from Ysgol Glanrafon whom have been successful in the Arts, Design and Technology Urdd Competitions for the Flint and Wrexham District.  Some children attended the  awards ceremony last night where they were presented with their certificates. A huge congratulations to all.