Eisteddfod T

Os oes unrhyw un o’r plant am gymryd rhan yn Eisteddfod T yr Urdd, cofiwch mai’r dyddiad cau i gofrestru yw hanner dydd, ddydd Llun, Mai 11eg.  Mae’r manylion a’r testunau i’w gweld ar www.S4C.cymru/urdd  Pob lwc! If any child wishes to participate in the Urdd Eisteddfod T, the closing date for registration is mid … Read more

Tric a Chlic

Adnoddau Tric a Chlic gwerth chweil ar gyfer y Cyfnod Sylfaen.  Please follow the link below for great resources for the Foundation Phase following the Tric a Chlic scheme.  https://tricachlic.cymru/

Heriau Coginio / Cooking Challenges

Heriau Coginio Ysgol Glanrafon Ysgol Glanrafon Cooking Challenges Bydd her coginio newydd ar yr ap, pob Dydd Llun. A new cooking challenge will be posted on the app every MondaY. Mae coginio cymaint yn fwy na pharatoi bwyd yn unig. Mae plant bach yn gallu dysgu am wyddoniaeth, mathemateg, siarad a darllen, gwneud dewisiadau iachus, … Read more

Diwrnod coch, gwyn a gwyrdd

Cofiwch drydaru eich lluniau ar gyfer Diwrnod coch, gwyn a gwyrdd heddiw wrth gefnogi ymgyrch Llamau. Os nad oes gennych Trydar mae dal posib gweld y lluniau wrth chwilio am @YsgolG ar y We. Mae’n hyfryd gweld lluniau o’r plant a llawer o’r staff yn cymeryd rhan. Remember to tweet your photos for the Urdd’s … Read more

Fory / Tomorrow

Cofiwch drydaru eich lluniau @YsgolG. Efallai byddwch yn gweld lluniau o ychydig o staff yr ysgol hefyd yn cefnogi yr ymgyrch!  Please remember to tweet your photos @YsgolG. You may see some photos of our staff also taking part!