Blwyddyn 1 a 2 / Years 1 & 2

DISGYBLION BLWYDDYN 1 A 2 – YEARS 1 AND 2 PUPILS.   TREFNIADAU DIWEDD Y DYDD – END OF THE DAY ARRANGEMENTS.   Wrth ddod i gasglu’ch plant o flaen yr ysgol ar ddiwedd y dydd, o heddiw, dydd Mercher, Tachwedd 25ain. ymlaen, gofynnir i chi ddod i aros amdanynt ar y glaswellt gyferbyn â … Read more

PWYSIG / IMPORTANT

Dylai pob oedolyn wisgo gorchudd wyneb wrth ollwng, casglu disgyblion neu ymweld â’r ysgol. Hefyd, cofiwch ddilyn y system un ffordd ar y llwybr tuag at y Brif Fynedfa os gwelwch yn dda.  Pasiwch y negeseuon pwysig yma ymlaen i unrhyw un sy’n gollwng neu casglu disgyblion o’r ysgol os gwelwch yn dda.  Mae’n bwysig … Read more

Diwedd y dydd – End of the day

I sylw rhieni disgyblion Blwyddyn 3 a 4 – For the attention of Years 3 and 4 parents, Bydd holl ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4 yn dod allan trwy’r brif fynedfa o hyn ymlaen. Er mwyn hwyluso’r broses, mae croeso i chi ddod i lawr tuag at y fynedfa i gasglu’ch plant ar ddiwedd y … Read more

Arhosfan bysiau – Bus lay by.

A wnaiff pawb sicrhau nad oes NEB yn parcio ar arhosfan y bysiau ar ddechrau a diwedd pob diwrnod ysgol os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr. A wnewch chi rannu’r negeseuon pwysig a ddaw i chi gydag unrhyw un arall sy’n dod a’ch plant i’r ysgol yn y bore neu yn eu casglu ar … Read more