Celf a Chrefft + Noson Wobrwyo Fflint a Wrecsam / Flintshire and Wrexham Arts and Crafts + Awards Night

P’nawn da bawb,

Gobeithio eich bod chi gyd yn cadw’n iawn.

Diolch yn fawr i bawb sydd wedi cofrestru i gystadlu yng nghystadlaethau Celf a Chrefft Fflint a Wrecsam eleni.

Bydd angen dod a’r gwaith i gyd i Neuadd Bentref Bwlchgwyn (LL11 5YA) rhwng 12:30yp a 16:30yp Ddydd Iau, 25ain o Ebrill ar gyfer y beirniadu.

Bydd wedyn angen dod i gaslu unrhyw waith anfuddugol na fydd yn mynd ymlaen i’r Rownd Genedlaethol ar Ddydd Gwener, 26ain o Ebrill rhwng 15:30yp a 17:30yp.

Bydd y canlyniadau i gyd yn cael eu cyhoeddi ar dudalen Facebook Urdd Fflint a Wrecsam a dros e-bost Ddydd Gwener ar ol y beirniadu.

Eleni rydym yn cynnal Noson Wobrwyo, ble fydd cyfle i bawb ddoth yn 1af, 2il neu 3ydd yn y cystadlaethau Celf a Chrefft dderbyn tystysgrif. Cynhelir y Noson Wobrwyo yn Ysgol Uwchradd Castell Alun (LL12 9PY) ar Ddydd Mercher 8fed o Fai am 17:30yp. Bydd unrhyw dystysgrif sydd ddim yn cael ei gasglu ar y noson yn cael eu gyrru drwy’r post.

Pob hwyl i bawb!

Good afternoon everyone,

I hope you’re all keeping well.

Thank you very much to everyone who has registered to compete in this years Arts and Crafts competitions.

Next, you will need to bring the designs to Bwlchgwyn Village Hall (LL11 5YA) between 12:30pm and 16:30pm on Thursday, 25th of April for the adjudications.

On Friday 26th of April, you will need to collect any designs that aren’t going through to the National Round between 15:30pm and 17:30pm.

The results will be posted on Urdd Fflint a Wrecsam’s Facebook page and over e-mail on Friday after the adjudications.

This year we’ll be hosting an Awards Night for everyone who came 1st, 2nd or 3rd in the Arts and Crafts competitions to receive their certificate. The Awards Night will be held in Ysgol Castell Alun (LL12 9PY) on Wednesday, 8th of May at 17:30pm. Any certificates not picked up on the night will be sent through the post.

Pob lwc to all!

Diolch,

Guto Jones

Urdd Gobaith Cymru

image001-1.jpg