Cinio fory / Lunch tomorrow

Er gwybodaeth – cinio fory fydd beth sydd ar y fwydlen ar gyfer Dydd Gwener sef byrgyr. Hyn oherwydd fod cinio Nadolig Ddydd Iau felly ni fydd cinio rhost fory. 
For you information – tomorrow’s lunch is what’s on the menu for Friday which is burger. This is due to the fact that it is Xmas dinner on Thursday so no roast dinner tomorrow. 
Diolch yn fawr. 
Sent from Outlook for iOS