Clwb ar ol ysgol 21.12.22 After School club

Mae nifer o ddisgyblion wedi archebu lle i’r clwb ar ôl ysgol yfory pan fyddan nhw yn y Panto, a allwch chi wirio eich archeb ar eich ap a ffonio’r swyddfa os ydych am ganslo. Diolch                                                                                                                                                                 There are a number of pupils booked into the after-school club tomorrow when they are at the Panto, can you please check your booking on your app and call the office if you wish to cancel. Thank you