Cinio ysgol am ddim – Free school Meals.

Os y derbynioch lythyr oddi wrth adran Cinio Ysgol am Ddim y Sir, y dyddiad olaf i ymateb iddo yw fory, dydd Iau, Mai 14eg. er mwyn derbyn yr arian i’r cyfrifon banc ar amser.
If you’ve received a letter from the County’s Free School Meals department, the last day to respond to it is tomorrow, Thursday, May 14th. in order to receive the money in the bank accounts on time.