RHIENI BLWYDDYN 6 / YEAR 6 PARENTS

Neges gan Darren ar gyfer rhieni Bl 6 / A message from Darren for Year 6 pupils
Gallwch ei ebostio neu gyrru text/whats app iddo / You can email or text/whats app him :-
[email protected] neu/or 07876248727
**Scroll down for English**
Rhieni Bl.6 / Yr.6 Parents
Gobeithio bod pawb yn cadw’n iawn ac yn iach. Mae diwedd cyfnod ein babis yn brysur agosau a dydy o’m yn glir pryd bydden nhw’n mynd nol i’r ysgol cyn Mis Medi! Felly dwi di bod yn meddwl am hwdis ‘Leavers’ a wyndro oeddwn faint ohonoch bydd a ddiddordeb prynu un i’ch plentyn? Oes modd i chi nodi enw eich plentyn isod er mwyn rhoi amcangyfrif o niferoedd i mi plis. Mi wnai gysylltu gyda’r ysgol hefyd a gofyn os bydden nhw’n fodlon rhoi ar yr ap hefyd. Dim ond isio gwybod os bydd diddordeb ydwyf ar hyn o bryd.
I hope everyone’s keeping well and healthy. The end of our baby’s time is fast approaching and it’s a not clear if they’ll go back to school before September! So I’ve been thinking of ‘Leavers’ hoodies and I wonder how many of you would be interested in buying one for your child? Could you please provide your child’s name below to give me an estimate of numbers please. I will also contact the school and ask if they would be willing to put it on the app as well. I just want to know what interest there is at the moment.
Diolch
Darren