Cinio ysgol – school meals

Mae’n peri gofid i ni bod cymaint o ddyledion cinio. Mae’n hanfodol eich bod yn clirio unrhyw ddyled ar unwaith. Bydd dyledion mawr yn cael eu hanfon i Gyngor Sir y Fflint – ac mae hawl ganddynt i rwystro’ch plentyn i gael cinio nes bydd y ddyled wedi ei thalu yn llawn.

Mae’r balans ar eich app  gyda schoolcomms .

 It is causing us much concern that there are so many dinner debts. It is imperative that any debt is settled immediately.  Larger debts are reported to Flintshire County Council and they have the right to stop your child from having a school meal until the whole debt is paid in full.

The balance is on your app with schoolapps