Clinton Purnell

Bore hollol wych yng nghwmni Clinton Purnell, Catpen Tim Gymnasteg Cymru. Byddwn yn cyhoeddi cyfanswm yr arian a godwyd dros y dyddiau nesaf. Diolch eto am eich cefnogaeth. Cofiwch – mwy o luniau a fidios ar Trydar.
A fantastic morning with Clinton Purnell, Captain of the Welsh Gymnastics team. We will announce the total amount of money raised over the next few days. Thanks again for your kindness. Remember – there are more photos and videos on Twitter.