Sports for Champions

PAWB (Meithrin hyd at Flwyddyn 6) i wisgo dillad Chwaraeon/Addysg Gorfforol fory os gwelwch yn dda ar gyfer y gweithgareddau Chwaraeon i Bencampwyr. Diolch o galon i’r rhai sydd wedi dychwelyd y ffurflenni noddi a’r arian i’r ysgol D Gwener. Os nad ydych wedi gwneud eto, mae dal posib ei yrru i’r ysgol fory. Rydym yn hynod o ddiolchgar am eich caredigrwydd ac eich cefnogaeth.
The Sports for Champions Activities are tomorrow so everyone (Nursery to Year 6) to wear Sports /PE clothing to school please. Thank you to those who have sent in their sponsorship forms! It is still possible to send them in tomorrow. We are extremely grateful for your generosity and support.