CLWB AR ÔL YSGOL – AFTER SCHOOL CLUB.

Yn anffodus, mae yna rai sy’n parhau i beidio ag archebu lle ymlaen llaw i’w plant i ddefnyddio’r Clwb ar ȏl ysgol ar ddiwedd y dydd. Ni allwn dderbyn plant os ydym dros y rhif a ganiateir i ni, ac os nad yw plentyn wedi’i fwcio i mewn ymlaen llaw, a bod y Clwb yn llawn, ni fydd dewis ond gwrthod i’r plentyn hwnnw/honno defnyddio’r Clwb. Felly, taer erfynnir ar i bawb gadw at y rheol hon bob amser os gwelwch yn dda.

Unfortunately, there are some who continue not to book their children to use the After school club at the end of the school day.

We cannot accept additional children into the Club if it is full and we have already reached our registered number, 

and we will have no choice but to refuse that child to use the Club. Therefore, we have to urge you to keep to this rule at all times please.