Goriadau – Keys

Mae un o’r cymdogion sy’n byw yn Lon y Parc, Bryn Coch Uchaf wedi dod o hyd i set o oriadau – os ydych wedi colli goriadau yn yr ardal yma, maent ar gael yn swyddfa’r ysgol.

One of our neighbours living at Lon y Parc, Upper Bryn Coch, has found a set of keys – if you have mislaid some keys in this area  please call in the school office.