CLWB BRECWAST A CLWB AR OL YSGOL/ BREAKFAST CLUB & AFTER SCHOOL CLUB

Rydym yn falch o gyhoeddi bod y Clwb nawr wedi setlo i fewn i’w lleoliad newydd, ac rwyf wedi atodi’r lleoliadau casglu a gollwng a fydd yn cael eu ddefnyddio o hyn ymlaen. Hoffem ddiolch i chi i gyd am eich amynedd a’ch dealltwriaeth. Diolch                      We are pleased to announce that we have now got the Club all settled in their new location, and I have attached the collection and drop off locations that will be used from now on. We would like to thank you all for your patience and understanding. Thank you

pdf icon CLWB-BEN-BORE-A-CLWB-BRECWAST-AM-DDIM.pdf