Lluniau Tempest Bl 6 / Year 6 Tempest photo

Annwyl Riant/Gofalwr,

Mae eich ffotograff Grŵp diweddar bellach yn barod i’w weld a’i brynu yn https://htmp.st/YsgolGlanrafon-BLWYDDYN6
Bydd opsiwn “danfon i’r ysgol” am ddim ar agor am tua 14 diwrnod, neu fel arall mae danfon adref ar gael am £5 postio a phacio.
Os oes angen cymorth arnoch, ffoniwch 01736 751555 (opsiwn 5) neu cliciwch ar cysylltu â ni ar y dudalen hafan.
Llawer o ddiolch
Ffotograffiaeth Tempest  
Dear Parent/Carer,

Your recent Group photograph is now ready to view and purchase athttps://htmp.st/YsgolGlanrafon-BLWYDDYN6

There will be a free “deliver to school” option open for approximately 14 days, otherwise home delivery is available for £5 postage and packing.

If you need assistance please call  01736 751555 (option 5) or click on contact us on the home page.

Many thanks,

Tempest Photography