Clwb Brecwast am Ddim – Free Breakfast Club

Os ydych wedi cofrestru eich plentyn/plant unrhyw bryd ar gyfer y Brecwast am Ddim, ac nad ydynt yn mynd i fod yn bresennol, mae’n HANFODOL eich bod yn rhoi gwybod i ni cyn gynted ag sydd bosib os gwelwch yn dda, fel y gellir rhyddhau y lleoedd gwag hynny i’r rhai sydd wedi methu cael lle yn y Clwb. Gall unrhyw un sydd wedi methu cael lle, ail ymweld â’r safwe unrhyw bryd rhag ofn bod yna leoedd wedi dod yn wag. 

If you have registered your child/ren at any time into the Free Breakfast Club but that you know they’re not going to be present, it is ESSENTIAL that you inform us of this as soon as possible, so that the spaces can be freed up for those who have been unable to register. Anyone who has not been able to secure a place for their child, can re-visit the website at any time to check if any spaces have become available.