Clwb Chwaraeon Bl 5 a 6

Ni fydd Clwb Chwaraeon yn cael ei gynnal yfory oherwydd y tywydd oer. Yn ogystal, mi fydd y clwb chwaraeon yn cael ei gynnal ar Ddydd Mawrth o wythnos nesaf ymlaen, 29/01/19. Bydd y clwb yn parhau i orffen am 4.15.

Due to the adverse weather there will be no sports club tomorrow. Also, the sports club will now take place after school on a Tuesday from next week onwards, 29/01/19. The club will continue to finish at 4.15.