Tywydd drwg – Bad weather

Tywydd drwg  – Bad weather

Mae rhagolygon y tywydd yn darogan eira trwm yn ystod yr wythnos hon.  Os bydd rhaid i ni gau’r ysgol o’i herwydd, bydd cyhoeddiad yn cael ei wneud cyn gynted â phosib ar:-

 • App/gwefan yr ysgol
 • Trydar yr ysgol
 • Gwefan Sir y Fflint

  Cadwch eich llygaid ar y safleoedd hyn os gwelwch yn dda.

  The weather forecast is predicting heavy snow during this week.  If we have to close the school due to the snow, notification will be given as soon as possible on:-

 • The school app/website

 • School’s Twitter account

 • Flintshire County Council website

   

  Keep you eye on these sites please