Clwb chwaraeon cymunedol Glannau DyfrdwyFrom: Aron Tomos Evans <[email protected]&gt;
Sent: Monday, September 13, 2021 10:24
To: I Postcroesatt (Ysgol Croes Atti) <[email protected]&gt;; [email protected] <[email protected]&gt;; D Gwenffrw (Ysgol Gwenffrwd) <[email protected]&gt;; N Postglanrafo (Ysgol Glanrafon) <[email protected]&gt;; G Postterri (Ysgol Terrig) <[email protected]&gt;
Subject: Clwb chwaraeon cymunedol Glannau Dyfrdwy
 

Bore da pawb,

Rydym ni yr Urdd hefo clwb chwaraeon cymunedol yn cychwyn Nos Iau nesaf yr 23rd yn canolfan hamdden Glannau Deeside cae 3G.

Mae’r clwb 17:30-18:30 a bydd plant blwyddyn 3-6 yn gwneud pob fath o chwaraeon a yn datblygu ei sgiliau Cymraeg hefyd.

Rwyf wedi atodi Poster ir ebost hwn, Oes modd I chi rhoi y poster ar eich gwefanau cymdeithasol a gyrru y poster ymlaen ar ebost i rhieni y plant yn eich ysgolion plis.

Mae angen i pawb cofrestru ir clwb ar y linc hon bit.ly/3zVCgmE

Croeso i chi cysylltu os hoffwch sgwrs am yr uchod.

Diolch yn fawr iawn

Aron Evans

Urdd Gobaith Cymru

Swyddog Datblygu Chwaraeon Fflint a Wrecsam / Community Sport Development Officer Fflint & Wrexham |  Swyddfa’r Urdd, Uned 2, Ty Panton, Dinbych, LL16 3TL

07866911690

image001-1.jpg

CH013 Casgliad 1-02