Cymraeg yn y cartref / Welsh at homeFrom: Eilir Jones <[email protected]&gt;
Sent: Sunday, September 12, 2021 22:27
Subject: Cymraeg yn y cartref / Welsh at home
  Annwyl Bennaeth

Mae Coleg Cambria’n cynnal dosbarthiadau ‘Cymraeg yn y Cartref’ yn rhithiol dros y misoedd nesaf.  Mae’n gwrs fydd yn galluogi rhieni a gwarchodwyr di-gymraeg i gefnogi plant sy’n derbyn addysg Gymraeg neu wersi Cymraeg yn yr ysgol. Tybed a fyddech mor garedig a rhannu’r hysbyseb (atodiad ) ymysg eich rhieni a gwarchodwyr cyn gynted â bôr modd, os gwelwch yn dda?
Os hoffech i ni gynnal cyrsiau Cymraeg i rieni a gwarchodwyr yn eich ysgol, cysylltwch â mi i drafod ym
hellach, os gwelwch yn dda. 
Dear Head.
Coleg Cambria are running “Welsh in the home” classes over the coming months. The course is designed to help parents and guardians support pupils receiving Welsh education or Welsh lessons at school.  Would you be so kind as to share the promotional material (attached) amongst your parents and guardians, please? 

If you would like us to deliver Welsh courses for parents and guardians at your school, please email me.
Diolch 
Eilir Jones
Promotional meterial.png


www.cambria.ac.uk
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/_6lULupVyQJC6KA7xj5B-nNHw0v4LvbaPPvbB2Y36x1eMdVubOjtGGlH1DAMm0DKKwONMbiSJ3IWem8Qb6hYV1N6ubMuhbIPWYOLNozSNgM_840=s0-d-e1-ft#https://www.cambria.ac.uk/wp-content/uploads/2018/03/fb30.pnghttps://ci6.googleusercontent.com/proxy/GJDN1bqDWvb9XO_hxSQVLESxMEKjqTiO7lS_J7MMI5IYVQaeZFJCorlG6EAwLczX4nXX_F9SPxbKMLQM6CV2EDG_Dm6BRIEA2I4Gkai88q254oQJSA=s0-d-e1-ft#https://www.cambria.ac.uk/wp-content/uploads/2018/03/twit30.pnghttps://ci5.googleusercontent.com/proxy/OENCWt_SsU2hxv5uJ8zry0ufqvj5CrwDEqbmlp8fLo8fJerFx8n7JYd9Myl9hpk8MDdLYHvWSy1H8qkNBIbvCJsCEjvYal4tx5B_6IWcJsACEdGq2SQ=s0-d-e1-ft#https://www.cambria.ac.uk/wp-content/uploads/2018/03/insta30.jpghttps://ci5.googleusercontent.com/proxy/piJS4b23PHFtory458KwpPcUoxO5oB9Dq-U2Mlf04rl1VhwyJZlYHY5NaeYf_RHB6MTHsiBBgGTNEybA0k7EFs_W-C_J7xT3CJhwjNwqTXrbA1L1vw=s0-d-e1-ft#https://www.cambria.ac.uk/wp-content/uploads/2018/03/Snap30.png

Eilir Jones

Rheolwr Cymraeg Gwaith

Work Welsh Manager

Ffôn/Phone: 01978 267463

Symudol/Mobile: 07850596642

www.cambria.ac.uk

Hapus i gyfathrebu yn y Gymraeg neu’r Saesneghttps://ci4.googleusercontent.com/proxy/mbplOP6Pk9EbW6PwNy8o12N6giK3r2sK038isAwoeWmhoTjvAjT8akpMh4XP4rWFe8Uwkg-YMJv3SpMp1mZDcyQS-evVvYDmSFWuf6kj_nrsJosp=s0-d-e1-ft#https://www.cambria.ac.uk/wp-content/uploads/2018/03/cym30.png

https://www.cambria.ac.uk/courses/