Clwb Chwraeon Bl. 3 a 4 – Years 3 & 4 Sports Club.

I rieni disgyblion Bl 3 a 4 – To the parents of Years 3 & 4 pupils.
Oherwydd y cynhelir Ffair Nadolig yr ysgol bnawn Mercher yma, Tachwedd 20fed., NI fydd y Clwb Chwaraeon yn digwydd y pnawn hwnnw. Cynhelir y nesaf a’r olaf yn y gyfres bnawn Mercher, Tachwedd 27ain.
Due to the fact that the Christmas Fair is being held this Wednesday, November 20th., the Sports Club will NOT be held. The next and the last in the series will be held on Wdnesday, November 27th.