Ffair Nadolig – Christmas Fair

Byddwn yn falch iawn o dderbyn y cyfraniadau (a restrwyd eisoes)at y Ffair, yn yr ysgol naill ai ar ddiwedd y dydd heddiw neu bore fory. Llawer o ddiolch am bob cyfraniad. Edrychir ymlaen at eich cwmni yn y Ffair a gynhelir rhwng 3 a 6 p.m. bnawn fory, Mercher, Tachwedd 20fed.

We will be very happy to receive your donations for the Fair (as were previously listed), in school at the end of the day today or tomorrow morning. Many thanks for all contributions. We shall look forward to your company at the Fair which will be held from 3-6 p.m. tomorrow afternoon, Wednesday, November 20th.