Clwb Dawns / Dance Club 12 / 7 / 23

Yn anffodus mae Theatr Clwyd wedi canslo Clwb Dawns. ac mae wedi gorffen nawr tan fis Medi. Os ydych yn cael trafferth casglu eich plentyn, bydd Miss Taylor yn gallu gofalu amdanynt yn y neuadd tan 4:15pm. Pe gallech roi gwybod i ni felly mae gennym syniad ar rifau. Diolch

Unfortunately, Theatr Clwyd has cancelled Dance Club. and Have finished now until September. If you are struggling to collect your child, Miss Taylor will be able to look after them in the hall until 4:15pm. If you could let us know so we have an idea on numbers. Thank you