Râs Lliw / Colour run

Râs lliw fory:

Pawb i wisgo hen ddillad i’r ysgol
Pawb i ddod a dillad glân hefo nhw er mwyn newid cyn mynd adref/bws/clwb
Mae dosbarth Meithrin yn rhedeg am 11yb wedyn adref/Meithrin +

Colour Run tomorrow:
Everyone to wear old clothes to school
Everyone to bring clean clothes with them to change before going home/bus/club
Nursery class will run at 11am and then home/Meithrin +