Clwb Pel-droed ar ol Ysgol – 19.9.23- After School Football Club

Yn anffodus oherwydd rhagolygon y tywydd heddiw, mi fydd rhaid gohirio Clwb Pêl- droed Merched Bl 4, 5 a 6 a Clwb Pêl-droed Bechgyn Bl 5 a 6 ar ôl ysgol heddiw. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir. Mae yna ychydig o leoedd yn y Clwb Ychwanegol os oes ei angen arnoch.  Diolch

Unfortunately, due to the weather forecast we will have to cancel the Year 4, 5 & 6 Girls Football Club and Year 5 & 6 Boys Football Club after school today. We apologize for any inconvenience caused. There are a few spaces in the Additional Club if you need it. Thank you