Clwb Pel-droed Blwyddyn 1 &2 Football Club

Bydd y clwb pel-droed yn ail ddechrau ar ol ysgol pnawn Iau yma, Mai 2ail gyda 

Mr Nev Powell.  O hyn ymlaen gofynnir i chi roi y tal, sef £2-50 y tro, mewn amlen gan nodi yn glir:-

a) enw llawn eich plentyn

b) at sylw Mr Nev Powell

Rhaid talu’n wythnosol am bob sesiwn.

The football club will re-commence after school this Thursday, May 2nd with

Mr Nev Powell.  From now on, you are asked to place the payment of £2-50, in an envelope marked clearly as follows:-


a) child’s full name

b) for the attention of Mr Nev Powell

Each session must be paid for weekly.