Siarter Iaith

Diolch i nifer fawr ohonoch sydd wedi cwblhau y daflen yma gyda eich plentyn dros y Pasg. Rydym wedi derbyn nifer o syniadau gwych ac yn edrych ymlaen i’w trafod gyda’r Llysgenhadon Iaith. Os nad ydych wedi gyrru eich taflen mewn, oes posib i chi wneud erbyn fory os gwelwch yn dda. Diolch am eich cefnogaeth.
Thank you for sending in the Siarter Iaith Homework sheets that were completed over the Easter holidays. There are some great ideas and the Language Ambassadors are looking forward to discussing them. If you still have not sent the homework in, can you do so by tomorrow please. Thank you for your support.  doc icon Syniadau-Wythnos-Cymru-Cwl.docx
doc icon Syniadau-Wythnos-Cymru-Cwl-Saes.docx