Clwb Pêl-Rwyd / Netball Club

Dim Clwb Pêl-Rwyd ar ôl ysgol yfory. Mi fydd yn ailddechrau ar y dydd Iau cyntaf ar ôl hanner tymor. 
No Netball Club tomorrow after school. Netball will recommence on the first Thursday after half term.