Marie Curie

CENNIN PEDR ER BUDD CRONFA MARIE CURIE

DAFFODILS IN AID OF THE MARIE CURIE FUND

 

Carwn eich hysbysu y bydd Cennin Pedr at yr apêl uchod ar werth yn yr ysgol fory hyd at Mawrth 2ail.

 

Gofynnir yn garedig am eich haelioni ac fe werthfawrogir eich cyfraniadau at yr achos teilwng hwn yn fawr iawn.

 

(Awgrymir rhodd o £1)

 

We wish to inform you that Daffodils for the above appeal will be sold in school from tomorrow until March 2nd.

 

We kindly ask for your support and your generosity to this worthy cause is greatly appreciated.

 

(Suggested donation £1)