Clwb Rownderi Bl.5a6 / Year 5&6 Rounders Club

Fe fydd clwb rownderi yn cael ei gynnal ar nos Iau i ddisgyblion Bl.5a6 yn ystod y tymor hwn. Fe fydd y clwb dan ofal Mrs Gwenan Williams ac yn gorffen am 4.15y.p.
There will be a rounders club for Years 5&6 after school on Thursday during this term. The club will be under Mrs Gwenan Williams’ supervision and will finish at 4.15pm.