Cymorth/Help please

Oes gan rhywun un o’r stolion bach yma er mwyn i gôr yr ysgol eu benthyg tan ar ôl hanner tymor os gwelwch yn dda? Os fedrwch chi yrru nhw i’r ysgol fory neu dros y dyddiau nesaf gan nodi enw eich plentyn arno byddem yn ddiolchgar iawn.
Do any of you have a step stool like this we could borrow please for our school choir? If you have one and are willing for us to borrow it until after half term we would be extremely grateful. If you can help us, please send the stool to school tomorrow or over the next few days with your child’s name clearly marked on it. Diolch yn fawr iawn.