Clwb Rownderi Bl.5a6 / Years 5 & 6 Rounders Club

Cofiwch y bydd y clwb rownderi yn ailddechrau yfory (Mehefin 7fed) ar ôl ysgol tan 4.15pm. Remember that the rounders club will resume tomorrow (June 7th) after school until 4.15pm.