PWYSIG / IMPORTANT

Image.jpegImage.jpegMae gwaith ffordd ar hyn o bryd ger y brif fynedfa/giat top yr ysgol – gweler y lluniau. Yn amlwg, gall hyn achosi tagfeydd ac anhrefn yn y bore.  Os yn bosib, hoffwn eich annog i ddefnyddio y giat waelod er mwyn lleihau faint o fobl sy’n dod drwy’r giat top. Hefyd, cofiwch gymeryd gofal a byddwch yn ystyriol tuag at eraill. Os ydych yn hwyr yn dod a’ch plentyn i’r ysgol oherwydd y gwaith ffordd, plis peidiwch a phoeni.   Diolch yn fawr iawn i chi am eich cyd-weithrediad.  
There are road works by the main entrance/top gate of the school – please see photos. This obviously can cause congestion and chaos in the morning. If possible, we encourage you to use the bottom gate to reduce how many people will be by the top gate. Also, please take care and be considerate of others. If you are late brining your child to school because of the road works, please do not worry.   Thank-you for your co-operation.