Clybiau Ben Bore ac ar ol Ysgol – Morning and After school Clubs.

Yn ychwanegol at y wybodaeth anfonwyd atoch yn gynharach y pnawn ‘ma, gofynnir i bawb sy’n defnyddio’r Clwb Ben Bore i ddilyn y system unffordd os ydych yn dod a’r plant i’r Clwb os gwelwch yn dda.
Gan ei bod hi’n tywyllu mor gynnar rwan, bydd yr un drefn ag sy’n bodoli ar hyn o bryd yn cael ei chadw wrth ddod i gasglu plant o’r Clwb ar ol Ysgol – fe’ch hysbysir os y bydd hynny’n newid unrhyw bryd.
In addition to the information sent on to you earlier this afternoon, everyone using the Morning Club are asked to follow the one way system if you bring your child/ren to the Morning Club please.
As it is dark very early now, the same arrangement as present will be kept at present for those collecting children from the After School club – you will be informed if this changes at any time in the future.